životné číslo
Lifestyle

Životné číslo

životné číslo
Medzi najdôležitejšie čísla vedľa dňa narodenia patrí aj tzv. Životný čiže osudové číslo.

Získame ho súčtom celého dátumu narodenia a redukujeme na čísla 1 – 9, pričom čísla 11 a 22 sa neredukujú.

Príklad:
Dátum narodenia: 14. 8. 1967
Životné číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9

Aké vlastnosti majú nositelia jednotlivých životných čísel:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
1
Má sklon k vodcovstvu. Má odvahu a inšpiráciu. Je aktívny a tvorivý. Prednosť dáva individuálnemu úspechu. Schopnosť presadiť sa vlastnou iniciatívou a vôľu uspieť. Je potrebné viac času venovať druhým. Je dobré ju chváliť. Rada dominuje. Riadiace schopnosti. Niekedy dosiahne slávy alebo spoločenského postavenia.
Pozor na nadradenosť a tvrdohlavosť. Osobné váhavosť a ťažkosti v hľadaní vlastnej cesty. Malá pomoc a podpora zvonku. Osamelosť.
hore
2
Táto osoba je znášanlivá. Láskavá a vyniká veľmi dobrou intuíciou. Ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Je dobré načúvať druhým, mať trpezlivosť a učiť sa umenie diplomacie. Nedostatok odvahy k realizácii plánov. Iniciatívu prenecháva druhému. Od partnera potrebuje oddanosť. Dôležité sú vzťahy, priateľstvo a citový a partnerský život. Dokáže dobre zmierovať osoby, ktoré sú v spore. Úspech v spolupráci s druhými.
Lipnutie na majetku. Pozor na malichernosti. Môže sa prejaviť určitá pasivita a sklon poddať sa okolnostiam. Pozor na podriadenosť a precitlivenosť. Zle sa vyrovnáva so stresom. Potrebuje okolo seba pokoj a pohodu, inak sa stane roztržitou a nervózny. Často sa vyhýba akejkoľvek forme vedenia a zodpovednosti.
hore
3
Táto osoba je mentálne čulá a má činorodú myseľ. Je tvorivá, originálna a má dobrú obrazotvornosť. Neznáša nudu. Rada spolupracuje s druhými ľuďmi. Vyniká osobným kúzlom a vtipom. Je kritická k druhým, a preto je potrebné sa učiť určitej diplomaciu. Pre aktívnu činnosť potrebuje pracovať bez zábran a s voľnosťou. Veľmi rada pracuje vo dvojici. Často sa stáva, že lepšie pracuje pod vplyvom stresu, ktorý aktivuje jej mentálnu energiu. Zvyčajne má rýchly úspech. Je potrebné viac ctižiadostivosti a otvoriť sa. Je vynaliezavá a nápaditá pri riešení problémov. Ľahké nadväzovanie kontaktov, niekedy ale povrchné. Rýchlo sa rozhoduje avšak nie vždy správne.
Pozor na nepokoj, roztržitosť, prílišnú výbušnosť, popudlivosť, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančného života. Pozor na neopatrnosť.
hore
4
Dosiahne pracovné úspechy vďaka svojej vytrvalosti a systematickej práci. Dôležitá je dôslednosť a poriadok. Úspech v neskoršom veku a po pomerne usilovnej práci. Dôležitá je trpezlivosť. Táto osoba je praktická a konzervatívny. Nemá chuť k zmenám, aj keď nemá rada monotónny život. Je zvyčajne fyzicky zdatná a preto dáva prednosť činnostiam, kde uplatní fyzickú silu a obratnosť. Je pracovitá. Potrebuje istotu vernosti partnera.
Pozor na nedbalosť a zúžený pohľad na život. Opatrnosť pri rozhodovaní. Pozor na to, aby to, čo prežíva, neobracala dovnútra, čo pôsobí na nervový systém, preto je dôležité uvoľňovanie energie. Môže sa objaviť nedostatok sebaistoty.
hore
5
Táto osoba potrebuje pohyb, zmeny a rada cestuje. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam a myšlienkam. Má vodcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózny, avšak veľmi citlivá a vyhýba sa rutine a nude. Imponujú jej ľudia, ktorí ju dokážu získať v nejakej oblasti.
Nepodliehať okamžitým nápadom, nestálosti, sklonu k nervozite a nepokoja. Je dobré udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá a obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Pozor na nehody.
hore
6
Veľmi často táto osoba bude pred voľbou a je potrebné sa dobre rozhodovať tvári v tvár vznikajúcim príležitostiam. Partnerstvo, rodina, domov sú základom pre úspech. Rada pomáha druhým. Potrebuje partnera, ktorý splní jej predstavy. Túži po harmonizácii vzťahu. Obvykle sú láska a manželstvo úspešné. Je však potrebné nájsť ochotu k ústupkom. Často má zmysel pre obchod a príklon k estetike alebo umenia. Pravidelnejšie sa venovať zdraviu. Kladie dôraz na materiálnu stránku života. Je veľmi dôležité si ujasniť, čo je dobré a čo je zlé a pochopiť, že zmyslom prekážok je posilniť a preveriť vôľu. Dôležité je uznanie, láska a pod., Ktorá rozvíja jej sebadôveru.
Pozor na váhavosť, roztržitosť a netoleranciu. Prílišná snaha po dokonalosti a nedotklivosť.
hore

Mohlo by sa vám tiež páčiť...