Čo nám hovoria sny

Sen je iluzórne prežitok zložený z obrazov, hlasov a pocitov. Všetky tieto vnemy vytvára náš mozog počas spánku. Sny často ukazujú udalosti, ktoré sú v skutočnosti nemožné alebo nepravdepodobné. Vychádzajú z vonkajších i vnútorných podnetov, zo spomienok, predstáv a niekedy aj z priania spiaceho. Sen teda môže byť aj významná psychologická udalosť. Niektorí vedci a …