Bývanie

Prevodové inžinierstvo a reverzné inžinierstvo

Či už ide o vodohospodárstvo, petrochémiu, výrobu energie alebo výrobu papiera, každý priemysel vyžaduje dobre udržiavanú a funkčnú prevodovku. Správne fungovanie elektromotorov je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu podniku. Nekonzistentné fungovanie prevodovky môže viesť k zbytočným prestojom, čo ohrozuje úspech podniku.

Aby sa zabránilo prestojom a aby prevodovka pracovala podľa potreby, vykoná sa reverzné inžinierstvo. Časom si zariadenie vyžaduje údržbu. Niekedy sú potrebné novšie časti.

Kroky v reverznom inžinierstve prevodovky

Reverzné inžinierstvo je proces, pri ktorom sa výrobok alebo položka vyhodnocuje na získanie vízie, ako aj informácie o návrhu aplikácie. Proces reverzného inžinierstva pozostáva z nasledujúcich krokov:

Krok 1 – Aplikácia je vyhodnotená pre prípadné chyby.
Krok 2 – Po kontrole aplikácie dôkladne analyzujte prevodovku alebo motor prevodovky.
Krok 3 – V tomto kroku sú identifikované najkritickejšie požiadavky a funkcie.
Krok 4 – V poslednom kroku sa riešia všetky obavy. Všetky potrebné vylepšenia sú urobené tak, aby bol výrobok vhodný pre zákazníka. Cieľom je aj to, aby bola aplikácia nákladovo efektívna.

Môžeme spolupracovať s vaším inžinierskym a výrobným tímom, aby sme vám pomohli objaviť nasledovné:

Zlepšenie kvality výrobku
Odstránenie problémov spôsobených neefektívnosťou
Rôzne možnosti úspory nákladov
Prekonanie výziev na zníženie hluku
Vývoj nových spôsobov zvyšovania krútiaceho momentu alebo výkonu

Dôležitým faktorom je tiež používanie frekvenčného meniča.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...