Bývanie

Posolstvo kameňa. Kamenná dlažba

V kultúrnej histórií ľudstva zohral kameň významnú úlohu. Patril k prvým prírodným materiálom, ktoré začal človek opracovávať. Rozsah použitia kameňa v tej dobe bol natoľko významný, že dal pomenovanie najdlhšiemu úseku ľudských dejín – dobe kamennej. Časy sa zmenili, no aj v dnešnom modernom veku je kameň neoddeliteľnou súčasťou stavebníctva na celom svete. V súvislosti s modernou produkciou prírodného kameňa sa mnohí zdráhajú použiť slovíčko umenie v opise tejto činnosti. Už na prvý pohľad je však zrejmé, že neprávom.  Vynaliezavosť s akou producenti stavieb z prírodného kameňa modifikujú stáročiami overené ozdobné motívy a prispôsobujú technické prvky kameňa prostrediu a ostatným materiálom vzbudzuje rešpekt, pri ktorom môžeme pokojne hovoriť o umeleckej výtvarnej originalite.

Nie je tomu inak ani pri kamenných dlažbách. Stretávame sa s nimi naprieč celou históriou ľudského bytia. Najprv ako s chodníkmi cez blatistý terén počas úsvitu vývoja mysliaceho človeka až po dnešné  dekoratívno úžitkové stavby chodníkov, ciest aj interiérových podláh. Jednou z mnohých zvláštností kamennej dlažby je jej nadčasovosť. Najznámejšia staroveká dláždená cesta Via Appia spájala kedysi významné rímske mestá v dĺžke viac ako 560 kilometrov a jej úseky vydržali tok dejín dodnes. Viac ako 2300 rokov! Tento samotný fakt slúži ako predstava o životnosti kamenných dlažieb. A tak nečudo, že v spleti rôznych stavebných materiálov na dláždenie hrá kameň stále v čele orchestra. A ešte dlho hrať bude.

Firma Kamenta patrí k dlhoročným slovenským spoločnostiam, zaoberajúcim sa veľkoobchodom a maloobchodom s prírodným kameňom. Neoddeliteľnou súčasťou jej portfólia je ponuka najrozmanitejších kamenných dlažieb a to od ťažby kameňa, spracovania až po konečnú realizáciu u zákazníka. V snahe ponúknuť zákazníkom komfortný sortiment importuje Kamenta  prírodný kameň z pätnástich krajín celého sveta, vrátane Indie a Číny, čo im zabezpečuje význačné postavenie na domácom trhu.

Bez prikrášľovania môžeme povedať, že kamenné dlažby sú dnes spolu s kamennými obkladmi stredobodom záujmu zákazníkov. Na otázku prečo jestvuje jednoduchá odpoveď: Ušľachtilé dlažby z prírodného kameňa  majú vysoký rating predovšetkým vďaka svojim vlastnostiam, ku ktorým patrí  vysoká odolnosť proti poškodeniu, dlhá životnosť a predovšetkým vizuálna atraktívnosť. Nezameniteľná štruktúra i farebnosť kameňa je to, čo sa ostatné materiály snažia len napodobňovať. Tak je tomu nielen u dlažby, ale aj pri ostatných druhoch stavebných materiálov z prírodného kameňa, ktoré firma Kamenta ponúka.

Výhoda kamennej dlažby spočíva v tom, že sa ľahko kombinuje takmer so všetkými materiálmi. Vďaka svojmu vzhľadu je vhodná na akékoľvek miesto. Kameň je materiál nadčasový, ktorý nikdy nevyjde z módy a vždy si zachováva svoju originálnu podobu. Vonkajšia kamenná dlažba  sa vyznačuje veľkou odolnosťou voči prírodným podmienkam i záťaži. Tak ako to vidíme na hradoch a zámkoch, kde majestátnosť kamenných dlažieb overil stáročiami čas.

Ak chcete v okolí svojho domu zachovať sto percentnú prírodnú atmosféru vrátane dizajnu príjazdových ciest a chodníkov, upriamte svoju pozornosť práve na dlažby z prírodného kameňa

Spoločnosť Kamenta má v ponuke pestrý výber takýchto materiálov a to vo formách:

Mohlo by sa vám tiež páčiť...