Lifestyle

Ako čiarové kódy menia dynamiku skladovania

Logistika a skladovanie dnes prakticky neexistujú bez čiarových kódov. S tovarom a výrobkami, ktoré sú označené čiarovým kódom, sa manipuluje efektívnejšie, čím sa eliminuje manuálne zadávanie údajov a ľudské chyby. Zistite, ako tieto “zebry” fungujú a čo ďalšie prinášajú do moderného skladovania.

Dnešným trendom je rýchlosť, presnosť a efektívnosť, a to platí nielen pre skladovanie, ale aj pre väčšinu ostatných odvetví. Čiarové kódy tento trend podporujú a zjednodušujú mnohé činnosti, ktoré by bez nich boli zdĺhavé, napríklad ručné zadávanie údajov do počítača. Okrem rýchlosti a menšieho počtu chýb čiarové kódy pomáhajú chrániť životné prostredie aj tým, že uľahčujú sledovanie dátumov spotreby a znižujú produkciu odpadu. Spoločne sa pozrieme na princíp ich fungovania a ďalšie výhody, ktoré prinášajú.

Ako čiarové kódy fungujú

Za rôzne širokými čiarami a medzerami čiarového kódu sa skrývajú údaje, ktoré možno prečítať optickými skenermi. Ide o princíp tzv. optického kódovania, kde každá kombinácia čiar a medzier predstavuje znak alebo číslo. Optické skenery vysielajú na čiarový kód lúč svetla a potom analyzujú odrazené svetlo. Korene čiarových kódov siahajú do 50. rokov 20. storočia, keď sa prvýkrát začali používať pri pokladniach v obchodoch.

Výhody čiarových kódov v skladovaní

– Rýchla a jednoduchá identifikácia výrobkov pomocou čítačky

– Lepší prehľad v evidencii a sledovaní zásob

– Eliminácia manuálneho zadávania údajov

– Minimalizácia ľudských chýb

– Zefektívnenie procesu inventarizácie

– Urýchlenie kompletizácie objednávok

– Lepšia organizácia a optimalizácia skladových priestorov a logistických procesov

– Možnosť prehľadne sledovať dátumy spotreby výrobkov

– zrýchlenie vyhľadávania výrobkov v sklade a ďalšie

Mohlo by sa vám tiež páčiť...